Jul 20, 2006

Sour Prized Exam, a big surprise

Buong akala ko philosophy lang yung examination namin today. Actually, all of us knew that. Kung di ba naman ewan yung teacher nyo na magbibigay ng exam ng di nagsasabi. hay. a very long exam na gagawin in a very short span of time. good luck bata!

No comments:

Related articlesWidget by Hoctro