Sep 1, 2006

Gragraduate nga ba?


FYI: (para sa kaalaman ng nakararami) Hindi pa po ako graraduate.

No comments:

Related articlesWidget by Hoctro