Mar 24, 2007

J-Walking

11:45 A.M, naglalakad kami papuntang nccc para makakain...

... photo-op muna... naunang mag J-Walk ang photographer namin...

...at dahil walang pulis, kami ay nagpasyang mag-J-walking na lang din...


...kahit na nag-j-J-Walking na, pa-cute pa rin sa camera...


...at ang iba naman ay concern kung may pulis bang sisita.

No comments:

Related articlesWidget by Hoctro