Apr 1, 2007

One boring afternoon...

Summer na naman and i'm stucked in my room na walang ginagawa. Buong hapon akong nakaupo sa kama at nakaharap sa computer. hahay. boring nga naman.

To do list :

Find a company and submit an application
I need to find a company for my OJT. I already have my application letters ready. Isusubmit na lang bukas. hehehe... wish me luck.

Learn PIC1684A
Kahit summer, i still find the need to learn. I've been reading sites in the internet about PIC microcontroller. Mabuti na to para hindi tayo mangolelat sa project study next year.

Do web worx
Tambak na naman web works ko. La pa akong nasisimulan kasi la pa akong natatanggap na materials. Waiting...

No comments:

Related articlesWidget by Hoctro