May 3, 2006

Saging at Juice VS. Icewater at Juicyfruit

8 pesos na Saging at juice rendan (combo) , kumpleto na snack ko ngayong hapon. Hehehe...

Walang tindang Icewater at Juicyfruit.! :D

No comments:

Related articlesWidget by Hoctro