Apr 25, 2006

Ang Blogging ay Masaya

Ang blogging ay masaya. *Bow*

Patunayan mo. Kung di ka ba naman tinatamad at walang magawa. Kung di ka lang nababagot sa apat na sulok ng opisinang ito. Kung di ba naman pumasok si Jacky sa eksena at nagpatulong sa paggawa ng blog sa site na to. Kung di ka ba naman isang taong inggetero. Kung wala ka ba namang originality at isang selosong bata na kailangang makisabay sa ginagawa ng ibang tao.

Ang blogging ay masaya? Patunayan mo.

1 comment:

carabao rider said...

ano ang dapat patunayan?

Related articlesWidget by Hoctro