Apr 26, 2006

Video, video at video

Nagpapakabayani na naman sa trabaho. Eto ako ngyon at gumagawa ng 20 minute video. Pano ko ba gagawin ang 20 minute video kung ang pagkukunan ko nito eh 15 tapes. Pano ko paliliitin ang 15 oras na video sa isang 20 minute video. Tulungan nyo ako!

No comments:

Related articlesWidget by Hoctro