May 12, 2007

Tooth ache, the blue one

Tatawag ba ako ng dentist? nah... kung kelan ba naman kinakailangan saka pa masisira. I had this lil device they call the blue tooth dongle. Nasira ko ata. Hmmm... naputol yung USB thingy which connects the actual device to the USB port. Yung terminals nya. Nasagi kasi sa ewan tas naputol. Kasi naman nakakabit pa sya sa gilid ng laptop. I guess I need to get a new one.

Dentist?

...Yung ipin ko po sira ata...

...pakitingnan na lang po...

..... yung asul.

No comments:

Related articlesWidget by Hoctro