Dec 18, 2007

Dinner sa Zakoya bukas

Pagkatapos ng food adventures namin sa Lachi's at Hanoi, may nakabook na namang food trip bukas ng gabi. Matagal ko ng gustong sumubok sa Zakoya kaya lang wala akong mga kaibigan na trip ang Japanese cuisine. Excited na ang yagit para sa food trip bukas. Now I have something to look forward to this week, aside from the exams we're going to have.

» Subscribe to Batang Yagit's Posts
» Follow Batang Yagit on Twitter

Batang Yagit

1 comment:

denciang said...

guess what.. i love jap cuisine. baka pwede mo akong ilibre when i get there on... secret! hehehe

Related articlesWidget by Hoctro